Alemler nura gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Mü'min münafık fark oldu
Muhammed doğduğu gece

Aşkın nuru yere indi
Suyun rengi nura döndü
Hep sususzlar suya kandı
Muhammed doğduğu gece

Doğuran ana sevindi
Ağlayan oğul avundu
Nice kuffar dine geldi
Muhammed doğduğu gece

Huri kızlar geldiler
Kundağın bile sardılar
Muhammed'e yüz sürdüler
Muhammed doğduğu gece

Gökten yere nur atıldı
Yediler kırka katıldı
Keşişler de dil tutuldu
Muhammed doğduğu gece

Yunus derki ey kardeşler
Şad olsun cümle dervişler
Secde etti dağlar taşlar
Muhammed doğduğu gece