22 Kasım 2012 Perşembe

kısmet kime bakalım..

sonsuzz dekorasyon arkadasımız cok guzell bır cekılıs yapıyor:)
bakalım kısmet kime?
 işte buradan buyrun..http://sonsuzdekorasyon.blogspot.gr/2012/11/kahve-fincan-lokumluk-tepsi-cekilisi.html

15 Kasım 2012 Perşembe

Müslümanlara zulmedenleri rabbim kahreylesin.!!

Hicri yılımız tüm müslüman alemine hayırlı olsun inşallah.Bu mübarek günde gazze de bomba altında kalan müslümanları ve sübyanlarına zulmeden israil ve onun gibi şeytanın uşaklarını Rabbim Kahhar ismi ile kahreylesin..Dualarınızı eksik etmeyin.Zulmun karsısında gözlerimizi kulaklarımız kapatmayalım.

.

Hicri yılımız mübarek olsun...Rabbim zulmedenleri bu mübarek günlerde kahreylesin.!!

14 Kasım 2012 Çarşamba

Dünya ve ahiret mutluluk anahtarı.Buyrun hepbirlikte açalım kapıyı..


Kur'anı Kerim den Dua ayetleri..
İnsanlığın dünya ve ahiret mutluluğunun programı olan Kur’an-ı Mecid aynı zaman da bir dua kitabıdır. Onda insanlığın önderleri Peygamberlerin ve onların etrafında halelenen kutluların Rabbe samimi ve halis nice yakarışlarını görürüz.

Onların diliyle Rabbimize arz edilen duaların Rahmeti sonsuzun dergâhında kabule karin olması kuvvetlice umulduğu için bir kısmını bir dua buketi halinde sunalım istedik.

1-Hz. Âdem ve Havva’nın tevbe duası:
 “Rabbena zalemna enfusena Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin.” Meali: “Ey Rabbimiz! Biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, elbette büyük ziyana uğrayanlardan olacağız.”(Araf-23)

2-Hz.İbrahim’in bir duası:
 “Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab” Meali: Rabbim beni namazı dosdoğru, mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz! Dualarımızı kabul et. Rabbimiz, Kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla.-İbrahim–40–41 (Not: Beş vakit namazda okumalı)

3-Hz.Musa’nın bir duası:
 Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli” Meali: Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni”(Taha:25-28)(Not: Bir davetçinin sık sık etmesi gereken bir dua, özellikle bir sohbete girişte)

4-Hz.Musa’nın bir duası:
 Rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli” Meali: Ey Rabbim, ben nefsime zulmettim. Beni bağışla.”(Kasas-16)

5-Zekeriyya(as)’ın duası:
 Rabbi hebli min ledünke zurriyetten tayyibeten.İnneke semiüddua” Meali: Rabbim bana kendi katından tertemiz ve mübarek bir zürriyet ihsan et. Şüphe yok ki, sen duaları işitensin.(Âl-i İmran-38)

6-Talut’un askerlerinin düşmanla karşılaştığında ettikleri dua:
 Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdemena vensurna alel kavmil kâfirin. Meali: Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirlerden meydana gelen topluluğa karşı bize yardım et.(Bakara-250)

7-Kurban keserken veya bir ibadete başlarken:
 İnnes salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin.” Meali: Hiç şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi olan Allah’a aittir.(Enam–162)

8-Şeytan ve cinlerden korktuğunda:
 Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatin. Ve euzu bike rabbi en yahderun. Meali: Ey Rabbim şeytanların vesvese vermelerinden sana sığınırım. Rabbim onların yanımda olmalarından sana sığınırım.”(Muminun-97-98)

9-Evlenme niyetinde olanların okuyacağı dua: Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin.Vecalna lil muttekine imama” Meali: Rabbimiz bize eşlerimiz ve çocuklarımızdan gözümüzün nuru iyi kimseler ihsan et.Ve bizi takva sahiplerine imam kıl.(Furkan-74)

10-Dinde sebat için: Rabbena la tuziğ kulubena bade iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh.İnneke entel vehhab.” Meali: Rabbimiz hidayete erdikten sonra kalplerimizi batıla meylettirme. Şüphesiz sen ziyadesiyle bağışlayansın.”(Âl-i İmran–8,9)